— IP 111.227.0.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 111.227.0.* 97.02 Mbps 36.79 Mbps 唐山 2019-11-08 00:38:40 河北联通
2 111.227.0.* 110.21 Mbps 36.7 Mbps 唐山 2019-11-08 00:43:12 河北联通
3 111.227.0.* 119.73 Mbps 37.29 Mbps 唐山 2019-11-08 23:10:38 石家庄电信
4 111.227.0.* 98.3 Mbps 37.13 Mbps 唐山 2019-11-09 00:26:58 河北联通
5 111.227.0.* 90.25 Mbps 35.69 Mbps 唐山 2019-11-09 00:27:36 河北联通
6 111.227.0.* 102.6 Mbps 36.38 Mbps 唐山 2019-11-09 00:44:50 河北联通
7 111.227.0.* 115.17 Mbps 36.02 Mbps 唐山 2019-11-09 00:45:34 河北联通
8 111.227.0.* 116.42 Mbps 36.84 Mbps 唐山 2019-11-09 01:25:23 河北联通
9 111.227.0.* 111.12 Mbps 30.01 Mbps 唐山 2019-11-09 01:32:41 石家庄电信
10 111.227.0.* 111.42 Mbps 25.61 Mbps 唐山 2019-11-09 14:51:32 石家庄电信

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 1.198.153.* 101.69 Mbps 10.1 Mbps 驻马店 中国电信 2019-11-17 06:46:29 云测节点
2 117.22.28.* 381.52 Mbps 29.59 Mbps 西安 中国电信 2019-11-17 03:39:09 陕西移动
3 112.96.195.* 36.93 Mbps 48.87 Mbps 佛山 中国联通 2019-11-17 03:35:14 广州电信
4 125.36.101.* 234.69 Mbps 39.36 Mbps 天津 中国联通 2019-11-17 03:08:13 云测节点-TW
5 116.27.106.* 181.31 Mbps 40.2 Mbps 江门 中国电信 2019-11-17 02:57:41 广州电信
6 221.6.231.* 681.56 Mbps 150.61 Mbps 淮安 中国联通 2019-11-17 02:35:01 云测节点-CN
7 221.6.231.* 707.85 Mbps 317.19 Mbps 淮安 中国联通 2019-11-17 02:32:10 云测节点-CN
8 221.6.231.* 628.94 Mbps 676.93 Mbps 淮安 中国联通 2019-11-17 02:30:51 云测节点-CN
9 221.6.231.* 629.99 Mbps 668.28 Mbps 淮安 中国联通 2019-11-17 02:29:50 云测节点-CN
10 221.6.231.* 649.67 Mbps 660.46 Mbps 淮安 中国联通 2019-11-17 02:26:47 云测节点-CN