— IP 36.157.68.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
暂无内容

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 125.70.155.* 56.73 Mbps 61.78 Mbps 宜宾 中国电信 2019-11-17 08:25:09 云测节点
2 115.215.68.* 98.62 Mbps 33.86 Mbps 宁波 中国电信 2019-11-17 08:11:03 云测节点
3 110.53.172.* 100.64 Mbps 27.95 Mbps 郴州 中国联通 2019-11-17 08:07:03 广州电信
4 115.151.77.* 242.29 Mbps 36.78 Mbps 抚州 中国电信 2019-11-17 07:59:27 云测节点
5 115.151.77.* 242.97 Mbps 36.99 Mbps 抚州 中国电信 2019-11-17 07:58:21 云测节点
6 115.151.77.* 243.19 Mbps 36.79 Mbps 抚州 中国电信 2019-11-17 07:57:31 云测节点
7 112.39.107.* 101.3 Mbps 20.78 Mbps 沈阳 中国移动 2019-11-17 07:44:30 云测节点
8 183.93.232.* 274.78 Mbps 41.98 Mbps 武汉 中国联通 2019-11-17 07:42:06 云测节点
9 153.99.9.* 224.39 Mbps 52.49 Mbps 淮安 中国联通 2019-11-17 07:28:05 云测节点-CN
10 60.223.190.* 260.47 Mbps 41.21 Mbps 晋中 中国联通 2019-11-17 07:27:19 河北联通