— IP 223.155.32.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 223.155.32.* 86.44 Mbps 14.36 Mbps 2019-01-05 20:37:39 云测节点-RU
2 223.155.32.* 48.37 Mbps 33.35 Mbps 2019-02-05 09:12:41 云测节点-RU
3 223.155.32.* 32.66 Mbps 28.66 Mbps 2019-02-05 09:13:20 云测节点-RU
4 223.155.32.* 88.07 Mbps 37.95 Mbps 邵阳 2019-05-15 17:15:18 云测节点-CN

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 223.155.97.* 29.11 Mbps 5.75 Mbps 邵阳 中国电信 2019-08-17 22:10:55 云测节点
2 36.157.75.* 72.65 Mbps 20.35 Mbps 邵阳 中国移动 2019-08-16 18:58:05 云测节点
3 124.230.44.* 28.94 Mbps 14.13 Mbps 邵阳 中国电信 2019-08-16 13:00:59 云测节点
4 183.214.23.* 17.95 Mbps 19.55 Mbps 邵阳 中国移动 2019-08-15 12:20:33 湖南联通
5 183.214.23.* 19.2 Mbps 17.52 Mbps 邵阳 中国移动 2019-08-15 12:17:57 云测节点
6 183.214.23.* 12.15 Mbps 7.91 Mbps 邵阳 中国移动 2019-08-15 12:17:03 云测节点
7 183.214.23.* 12.36 Mbps 13.6 Mbps 邵阳 中国移动 2019-08-15 12:16:22 云测节点
8 113.220.110.* 48.69 Mbps 34 Mbps 邵阳 中国电信 2019-08-15 10:01:08 云测节点
9 113.220.98.* 23.17 Mbps 13.6 Mbps 邵阳 中国电信 2019-08-15 09:21:43 云测节点
10 223.155.2.* 15.25 Mbps 7.37 Mbps 邵阳 中国电信 2019-08-14 22:16:53 云测节点