— IP 223.155.32.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 223.155.32.* 86.44 Mbps 14.36 Mbps 2019-01-05 20:37:39 云测节点-RU
2 223.155.32.* 48.37 Mbps 33.35 Mbps 2019-02-05 09:12:41 云测节点-RU
3 223.155.32.* 32.66 Mbps 28.66 Mbps 2019-02-05 09:13:20 云测节点-RU
4 223.155.32.* 88.07 Mbps 37.95 Mbps 邵阳 2019-05-15 17:15:18 云测节点-CN

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 183.214.103.* 57.56 Mbps 40.71 Mbps 邵阳 中国移动 2019-10-23 21:40:53 云测节点
2 220.202.146.* 132.91 Mbps 25.5 Mbps 娄底 中国联通 2019-10-23 21:29:50 云测节点
3 223.155.44.* 61.88 Mbps 43.06 Mbps 邵阳 中国电信 2019-10-23 09:11:31 云测节点
4 124.230.50.* 21.07 Mbps 0 Mbps 邵阳 中国电信 2019-10-22 17:13:06 云测节点
5 124.230.50.* 0.89 Mbps 0 Mbps 邵阳 中国电信 2019-10-22 17:05:40 云测节点
6 113.218.23.* 26.38 Mbps 9.63 Mbps 常德 中国电信 2019-10-22 09:17:37 云测节点-MN
7 220.170.199.* 7.78 Mbps 9.07 Mbps 邵阳 中国电信 2019-10-21 22:30:04 云测节点
8 183.214.22.* 20.56 Mbps 31.17 Mbps 邵阳 中国移动 2019-10-20 13:44:22 云测节点
9 183.214.22.* 29.39 Mbps 15.95 Mbps 邵阳 中国移动 2019-10-20 13:43:25 云测节点
10 43.250.200.* 12.89 Mbps 2.26 Mbps 长沙 中国联通 2019-10-18 13:14:34 云测节点