— IP 183.214.75.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 183.214.75.* 93.58 Mbps 22.79 Mbps 2019-01-29 14:51:14 云测节点-BR
2 183.214.75.* 52.29 Mbps 10.28 Mbps 邵阳 2019-09-14 05:08:37 云测节点-CN
3 183.214.75.* 52.06 Mbps 10.28 Mbps 邵阳 2019-09-15 02:27:34 云测节点-CN
4 183.214.75.* 49.47 Mbps 10.24 Mbps 邵阳 2019-09-15 02:28:15 云测节点-CN
5 183.214.75.* 54.35 Mbps 10.2 Mbps 邵阳 2019-09-15 02:30:24 云测节点
6 183.214.75.* 55.34 Mbps 10.2 Mbps 邵阳 2019-09-15 02:31:08 云测节点

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 223.155.210.* 68.86 Mbps 39.57 Mbps 邵阳 中国电信 2019-10-26 22:16:30 云测节点-CN
2 223.155.210.* 69.46 Mbps 35.13 Mbps 邵阳 中国电信 2019-10-26 22:14:29 云测节点
3 223.155.210.* 68.9 Mbps 37.87 Mbps 邵阳 中国电信 2019-10-26 22:13:37 云测节点
4 183.214.103.* 57.56 Mbps 40.71 Mbps 邵阳 中国移动 2019-10-23 21:40:53 云测节点
5 220.202.146.* 132.91 Mbps 25.5 Mbps 娄底 中国联通 2019-10-23 21:29:50 云测节点
6 223.155.44.* 61.88 Mbps 43.06 Mbps 邵阳 中国电信 2019-10-23 09:11:31 云测节点
7 124.230.50.* 21.07 Mbps 0 Mbps 邵阳 中国电信 2019-10-22 17:13:06 云测节点
8 124.230.50.* 0.89 Mbps 0 Mbps 邵阳 中国电信 2019-10-22 17:05:40 云测节点
9 113.218.23.* 26.38 Mbps 9.63 Mbps 常德 中国电信 2019-10-22 09:17:37 重庆广电
10 220.170.199.* 7.78 Mbps 9.07 Mbps 邵阳 中国电信 2019-10-21 22:30:04 云测节点