— IP 183.2.60.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 183.2.60.* 168.65 Mbps 26.53 Mbps 茂名 2019-08-14 02:22:48 云测节点
2 183.2.60.* 166.05 Mbps 26.16 Mbps 茂名 2019-08-14 02:23:41 广州电信
3 183.2.60.* 167.16 Mbps 26.33 Mbps 茂名 2019-08-14 02:49:39 广州电信
4 183.2.60.* 165.82 Mbps 25.87 Mbps 茂名 2019-08-14 02:50:21 广州电信
5 183.2.60.* 120.21 Mbps 25.77 Mbps 茂名 2019-08-14 03:05:41 云测节点-MO

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 14.27.29.* 40.98 Mbps 24.35 Mbps 广州 中国电信 2019-08-20 11:20:37 广州电信
2 117.136.32.* 7.35 Mbps 5.67 Mbps 茂名 中国移动 2019-08-20 11:19:47 广州电信
3 14.21.72.* 0.62 Mbps 4.26 Mbps 茂名 中国电信 2019-08-20 10:07:28 广州电信
4 113.94.116.* 30.01 Mbps 15.29 Mbps 茂名 中国电信 2019-08-19 22:59:17 广州电信
5 120.239.50.* 21.2 Mbps 19.78 Mbps 茂名 中国移动 2019-08-19 19:08:59 广州电信
6 113.94.24.* 32.08 Mbps 15.26 Mbps 茂名 中国电信 2019-08-19 16:16:58 广州电信
7 14.208.22.* 71.96 Mbps 38.12 Mbps 茂名 中国电信 2019-08-19 11:08:52 广州电信
8 58.255.230.* 54.4 Mbps 4.53 Mbps 茂名 中国联通 2019-08-18 23:02:14 广州电信
9 14.208.203.* 23.98 Mbps 15.78 Mbps 茂名 中国电信 2019-08-18 19:57:12 广州电信
10 14.208.203.* 18.56 Mbps 14.46 Mbps 茂名 中国电信 2019-08-18 19:56:22 广州电信