— IP 117.91.8.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 117.91.8.* 90.19 Mbps 27.11 Mbps 2019-02-19 10:24:49 云测节点-RU
2 117.91.8.* 66.09 Mbps 26.64 Mbps 2019-02-19 10:25:43 云测节点-RU

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 61.147.108.* 20.52 Mbps 3.39 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-18 07:54:21 云测节点
2 223.65.248.* 33.82 Mbps 48.6 Mbps 扬州 中国移动 2019-08-18 00:17:12 云测节点
3 61.147.108.* 1.02 Mbps 2.26 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 23:03:25 云测节点
4 61.147.108.* 3.66 Mbps 2.27 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 22:35:44 云测节点
5 61.147.108.* 1.12 Mbps 2.27 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 22:34:37 云测节点
6 61.147.108.* 1.16 Mbps 2.27 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 22:33:21 云测节点
7 180.119.70.* 94.97 Mbps 25.43 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 21:08:03 云测节点
8 180.119.70.* 95.12 Mbps 26.54 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 21:07:18 云测节点
9 61.147.108.* 12.16 Mbps 15.87 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 21:07:13 云测节点
10 111.78.234.* 31.02 Mbps 36.81 Mbps 九江 中国电信 2019-08-17 20:11:06 云测节点