— IP 117.91.8.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 117.91.8.* 88.72 Mbps 24.98 Mbps 2018-12-27 20:57:12 云测节点-RU
2 117.91.8.* 89.5 Mbps 25 Mbps 2018-12-27 21:02:44 云测节点-RU
3 117.91.8.* 19.53 Mbps 11.98 Mbps 2019-01-15 18:03:06 云测节点-RU
4 117.91.8.* 89.75 Mbps 23.94 Mbps 2019-01-15 18:07:35 云测节点-RU
5 117.91.8.* 88.64 Mbps 25.3 Mbps 2019-01-15 18:08:21 云测节点-RU
6 117.91.8.* 86.35 Mbps 25.41 Mbps 2019-01-15 18:11:54 云测节点-RU
7 117.91.8.* 86.35 Mbps 25.41 Mbps 2019-01-15 18:11:58 云测节点-RU

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 61.147.108.* 20.52 Mbps 3.39 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-18 07:54:21 云测节点
2 223.65.248.* 33.82 Mbps 48.6 Mbps 扬州 中国移动 2019-08-18 00:17:12 云测节点
3 61.147.108.* 1.02 Mbps 2.26 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 23:03:25 云测节点
4 61.147.108.* 3.66 Mbps 2.27 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 22:35:44 云测节点
5 61.147.108.* 1.12 Mbps 2.27 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 22:34:37 云测节点
6 61.147.108.* 1.16 Mbps 2.27 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 22:33:21 云测节点
7 180.119.70.* 94.97 Mbps 25.43 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 21:08:03 云测节点
8 180.119.70.* 95.12 Mbps 26.54 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 21:07:18 云测节点
9 61.147.108.* 12.16 Mbps 15.87 Mbps 扬州 中国电信 2019-08-17 21:07:13 云测节点
10 111.78.234.* 31.02 Mbps 36.81 Mbps 九江 中国电信 2019-08-17 20:11:06 云测节点